Oferta współpracy dla trenerów

 

Współpraca dla trenerów

 

Zapraszamy do współpracy trenerów chętnych do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ReStore Edu.

 

Szukamy osób zarówno do prowadzenia warsztatów w oparciu o gotowe scenariusze (link do zakładki z ofertą Zimy w mieście) jak i osób z własnymi pomysłami. Warsztaty powinny dotyczyć tematów projektu BUILD Solid Ground (link: https://habitat.pl/build-solid-ground/) , a więc w szczególności:

 • 11 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 • Nowa Agenda Miejska ONZ
 • Warunki zamieszkania w krajach Globalnego Południa, a w szczególności takie zagadnienia jak: prawo do ziemi, równość kobiet i mężczyzn w dostępie do ziemi, poprawa warunków życia w slumsach oraz na obszarach zagrożonych katastrofami naturalnymi i dotkniętymi skutkami zmian klimatu.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży
 • wiedza w temacie warsztatu
 • sprzęt do prowadzenia zajęć online (komputer z kamerką, mikrofonem i stabilnym dostępem do Internetu)
 • Pozytywne nastawienie
 • Mile widziani trenerzy z własną zrekrutowaną grupą uczestników

 

Dodatkowe informacje:

 • Warsztaty będą odbywać się w terminie 4-31 stycznia 2021 r.
 • Warsztat powinien trwać 1-3 h
 • Forma online lub stacjonarna na terenie Warszawy
 • Możliwy zakup materiałów do warsztatów ze środków Fundacji
 • Warsztat musi zostać udokumentowany zgodnie z wytycznymi
 • Umowa zlecenie lub o dzieło w przypadku własnego scenariusza. Możliwe rozliczenie także na podstawie faktury w przypadku własnej działalności gospodarczej.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie oferty na adres: warsztaty@restore.org.pl; oferta powinna zawierać krótkie przedstawienie osoby prowadzącej, proponowany temat/tematy warsztatów i opis ich przebiegu, grupę docelową, materiały potrzebne do realizacji i ich szacunkowy koszt, możliwe terminy realizacji.