Kampania Dobre Cele Startuje

 

Czy Polacy myślą o jutrze?

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów a jednym z partnerów merytorycznych Habitat for Humanity Poland (cel 5, 11) wraz z ReStore (cel 12).

 

Dobre Cele dla polskiego konsumenta

Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie wiedzą, co mają robić!

Dlatego w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do wszystkich Polaków – Dobre Cele. W jej ramach powstanie strona internetowa, spot i szereg innych materiałów edukacyjnych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację. Szerokie grono partnerów kampanii będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.

Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów właśnie. Od 5 lat pracujemy z firmami w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje jednak na polskim rynku inicjatywy, która wprost angażowałaby konsumentów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się uzupełnić tę lukę z naszymi partnerami. Wiele z tych podmiotów od lat prowadzi swoje działania. Dziś łączymy się pod parasolem Dobrych Celów, aby wzmocnić przekaz i pokazać jak te projekty przyczyniają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjatorka Kampanii 17 Celów.

 

Partnerstwo na rzecz Celów

Inicjatorem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami głównymi kampanii są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy i uczelnie wyższe.

Partnerami merytorycznymi jest natomiast blisko 40 organizacji pozarządowych, między innymi Habitat for Humanity Poland. Każda z nich patronuje Celowi Zrównoważonego Rozwoju, w obszarze którego działa. Dzieli się swoją wiedzą na temat wyzwań i dostępnych rozwiązań. Inspiruje do aktywności, zapraszając do dołączenia do swoich akcji, kampanii i wydarzeń.

 

Inauguracja kampanii Dobre Cele

Kampania Dobre Cele zostanie zainagurowana podczas wydarzenia online „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele” w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

Kampania zostanie uroczyście rozpoczęta podczas wydarzenia przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerów głównych kampanii: Głównego Urzędu Statystycznego i Federacji Konsumentów. Wystąpią też przedstawiciele partnerów merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i Stowarzyszenia Wiosna.

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i odkrywania kampanii edukacyjnej Dobre Cele!

 

 

 

Partnerzy kampanii Dobre Cele

 

Inicjator: Kampania 17 Celów

Partnerzy główni: Federacja Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny

Partnerzy merytoryczni: Bank Żywności w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Czysta Polska, Diveristy Hub, Faitrade Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Las na Zawsze, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ocalenie, Fundacja Polskie Dzieci, Future Collars, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Instytut Ochrony Środowiska, Koalicja 5 Frakcji, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, Kupuj Odpowiedzialnie, Marine Stewardship Council (MSC) Polska, Mental Health Center, Operacja Czysta Rzeka, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, oddział mazowiecki, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polski Instytut Środowiska Pracy, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Wiosna, Teach for Poland, UN Global Compact Network Poland, UNAP, WWF, ZOO Płock, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław, Związek Miast Polskich

Partnerzy – samorządy: Miasto Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Patron medialny: NGO.pl

 

Więcej informacji

 

Warte zapoznania 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, pojedynczej organizacji czy nawet państwa.

Więcej informacji: https://kampania17celow.pl

 

Światowy Dzień Działania

Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Week to Act For SDGs) obchodzony corocznie – w tym roku w dniach 18-26 września 2021. Jego finałem jest Światowy Dzień Działania 25 września, przypadający w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie przez cały tydzień organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia. Oficjalnym hasztagiem Tygodnia jest #Act4SDGs czyli “działaj na rzecz Celów”. Inicjatorem inicjatywy jest Sekretarz Generalny ONZ. Tydzień organizowany jest przez SDG Action Campaign ONZ. Kampania 17 Celów jest jego Partnerem Organizacyjnym w Polsce.

 

Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2021 roku odbywa się już V edycja Kampanii.

Więcej informacji: https://kampania17celow.pl