Forum Mieszkaniowe 2021 – Podsumowanie panelu biznesowego

Panel biznesowy – po raz pierwszy podczas Forum Mieszkaniowego organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Poland!

 

Czy w dobie odpowiedzialnego biznesu włączenie się do działań wspierających Gospodarkę Obiegu Zamkniętego to już konieczność? Jak zamykanie obiegu w środowisku deweloperskim wygląda na świecie i w Polsce? Co można jeszcze zrobić, aby więcej materiałów budowlanych z budów trafiło do ponownego użytku zamiast na wysypisko?

Na te i na inne pytania padły odpowiedzi 19 listopada podczas panelu biznesowego pod tytułem „,ODPOWIEDZIALNY BIZNES WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W SEKTORZE MIESZKANIOWYM”, będącego częścią Forum Mieszkaniowego organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Poland

Tematyka tego panelu dotyczyła odpowiedzialnego biznesu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze mieszkaniowym. Paneliści, reprezentanci branży mieszkaniowej, prawnej, ReStore oraz środowisk zajmujących się wprowadzaniem ekologicznych zmian w biznesie, omówili bieżącą sytuację w kraju i prognozy na przyszłość.

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z języka angielskiego „Corporate Social Responsibility” to od kilku lat pojęcie będące elementem kanonów działań w wielu firmach i organizacjach w Polsce. Zrównoważony rozwój to fakt, a wynikająca z tego odpowiedzialność biznesu odpowiada na oczekiwania klientów i innych interesariuszy: podejmowane decyzje i etyczne postępowanie mają wpływać zarówno na społeczeństwo jak i środowisko.

Odpowiedzialny biznes dzisiaj jest nie tylko zagadnieniem etycznym, ale zaczyna być uważany za istotny również z powodów ekonomicznych – drugie życie dane materiałom budowlanym i innym już niepotrzebnym produktom w dobrym stanie to maksymalne zagospodarowanie produktów i minimalizacja odpadów. Gospodarka Obiegu Zamkniętego zakłada, że materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej, a ilość odpadów powinna być zminimalizowana. Idea ta dotyczy całego cyklu życia produktu – począwszy od jego projektowania a kończąc na jego zagospodarowaniu. Partnerem medialnym panelu był portal ecoekonomia.pl.

Podsumowanie panelu znajdziesz tu: ecoekonomia.pl/2021/11/19/goz-w-budownictwie-mieszkaniowym-jestesmy-na-poczatku-drogi